Tuesday, May 31, 2016

Резултати од вториот колоквиум по МОИ - 31.05.2016

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по предметот Медицински основи на инвалидноста. Од 11 студенти само 8 го положија вториот колоквиум и се стекнаа со право за оцена. Првото пишување оцени ќе биде на крајот од првата декада за што ќе биде дополнително објавен термин на овој блог. За жал другите три не учеле, како што сами си кажаа по колоквиумот.

Реден број
Број на индекс
Бодови
1.       
9089/15
23
2.       
23293/14
22.5
3.       
23088/13
21.5
4.       
23749/15
20.5
5.       
23744/15
20.5
6.       
23123/13
19
7.       
23759/15
18.5
8.       
23769/15
18
9.       
23790/15
12.5
10.   
23737/15
5
11.   
8521/14
4

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment