Wednesday, May 18, 2016

CWTS Leiden University - Launch Leiden Ranking 2016

Почитувани колешки и колеги,
Денес излезе најновата ранг листа на универзитети според Leiden University за 2016 година. На прво место е претпоставувате - Харвард универзитетот со 32253 публикации во периодот 2011-2014 година, на второ место е Универзитетот во Торонто со 21544 публикации и трет е Универзитетот во Мичиген со 17867 публикации. Листата вклучува 842 универзитети од 53 земји од светот, меѓукои за жал ја нема Република Македонија. Од регионот на високото 179 место е Универзитетот од Белград со 4865 публикации во дадениот период. На 268 место е Универзитетот во Љубљана со 3646 публикации, а на 347 место се наоѓа Универзитетот во Загреб со 2962 публикации. Малку подолу на 756 место, но сепак е рангиран Универзитетот од Нови Сад. На листата се наоѓаат 7 универзитети од Грција, 12 универзитети од Турција, итн. А ние каде сме? Ние тонеме задушени со општествено политички проблеми. Епа нека ни е на здравје кога и универзитети од Либан заземаат повисоки места, а нашите универзитети не се ниту рангирани.
Извор: http://www.leidenranking.com

Загрижен професор


No comments:

Post a Comment