Friday, December 18, 2020

Термини испити прв циклус на студии јануарска сесија - 2021

Почитувани студенти, 
Во прилог ви ги праќам термините за полагање на моите испити во јануарската сесија 2021 година за студентите од прв циклус. Како што стојат работите со пандемијата Ковид-19, најверојатно е дека испитите ќе се полагаат по електронски пат. Но, јас како предметен наставник го задржувам правото да го променам начинот и терминот заради присуство на виша сила или други фактори. Вие сте должни да го следите овој блог заради евентуални промени и за да добиете напомени за платформата на која ќе се изврши полагањето.

Прва декада
22.01.2020  ХГФ во 08:00 часот
22.01.2020  ФФА во 09:00 часот

25.01.2020 ХГ во 08:00 часот
25.01.2020 МОИ во 09:00 часот

Втора декада
29.01.2020  ХГФ во 08:00 часот
29.01.2020  ФФА во 09:00 часот

01.02.2020 ХГ во 08:00 часот
01.02.2020 МОИ во 09:00 часот

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment