Wednesday, December 9, 2020

Напомени за освојување ЕКТС поени по предметот ХГФ

Почитувани студенти од ИП,
Иако во повеќе наврати сум ви ги кажал правилата на игра, еве за да не ме препрашувате по 10 пати, ќе ги повторам уште еднаш. Како можете да ги освоите потребните 15 ЕКТС поени за да имате право да полагате во јануарската сесија?
  • Максимален број на присуства на предавања - 10 поени, Секое отсуство повлекува по 1 поен помалку.
  • Обработка на семинарска работа - од 1 до 10 поени.
  • Обработка на труд - од 1 до 5 поени. Краен рок за предавање 25.12.2020. Јас доделувам трудови за обработка. На овој блог постои водич како се прави тоа. Вие само треба да го најдете.
  • Обработка на интернет ресурси - од 1 до 5 поени. Краен рок за предавање 25.12.2020. Јас доделувам теми за обработка. На овој блог постои водич како се прави тоа. Вие само треба да го најдете.
  • Учество на студентски семинар со презентација во Power Point (максимално 10 минути). - од 1 до 5 поени. Краен рок за пријавување е 16.12.2020 кај студентката што е одредена за тоа. На овој блог постои водич како се прави тоа. Вие само треба да го најдете.
Се надевам дека сега нештата се многу појасни. Без 15 ЕКТС поени нема полагање на моите испити.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment