Saturday, September 16, 2023

Развојно јазично нарушување - развојна дисфазија

Почитувани колешки и колеги,

До ден денешен многу професионалци се` уште ја даваат дијагнозата развојна дисфазија кај лесно забележливи случаи на аутизам. Навистина не ми е познато како тоа уште не можат дас направат дистинкција меѓу овие две состојби. Да погледнеме што е тоа РЈН?

Развојното јазично нарушување (РЈН), претходно познато како развојна дисфазија, е невролошки проблем што влијае на формата, содржината и употребата на јазикот на детето.
РЈН се манифестира различно кај секое дете, а неговата прогресија е непредвидлива. На пример, детето може да има проблем да научи нови зборови, да произведува одредени звуци, да структурира реченици или да го разбере значењето на одредени зборови.
За да ја добие оваа дијагноза, детето не смее да има друго нарушување што може да предизвика проблеми со јазикот, како што е аутизам или интелектуална попреченост.

Знаци

РЈН може да има бројни, различни форми. Тоа може да влијае на јазичното разбирање и изразување. Симптомите вклучуваат:
  • Проблеми со разбирањето на вокабуларот, особено апстрактните концепти
  • Проблеми со разбирање подолги реченици
  • Ограничен вокабулар
  • Проблем со користење на „мали зборови“ во реченици (статии, зборови за поврзување)
  • Проблем со изговарање звуци
  • Проблеми со формирање на идеи.
Во никој случај децата со РЈН немаат тешки комуникативни нарушувања, имаат квалитетен поглед очи со очи, немаат сензорни нарушувања, немаат намален коефициент на интелигенција итн.

Причини

РЈН е невролошки проблем кој е присутен при раѓање. Неговите корени се сложени и вклучени се многу фактори. Истражувањата имаат тенденција да покажат дека генетската компонента е делумно одговорна за јазичните нарушувања.

Препораки

Логопедот не може да дијагностицира РЈН пред 4 или 5 години. Аутизмот може да се забележи и пред 18 месеци.

Најдобро е да се консултирате со логопед ако забележите дека вашето дете има проблеми со зборовите или структурата во реченицата, ако користи малку зборови за да се изрази или покажува мала желба за комуникација.
Целосната проценка на говорот и јазикот може да открие јазични тешкотии и да помогне да се развие персонализиран план за третман. Следно, специјализираната говорно-јазична терапија може да го поттикне развојот на јазичните вештини и да му ги даде на детето потребните алатки.
Оваа терапија првенствено има за цел да го збогати вокабуларот, да развие целосни и сложени реченични структури, да го подобри изговорот и да поттикне употреба на нови јазични функции.

Затоа, ги замолувам сите колеги доктори и дијагностичари кои даваат дијагноза да не си играат со чувствата на родителите и да им даваат лажна надеж дека се работи за многу лесно нарушување, а всушност се работи за аутистичен спектар на нарушување. Да запомниме РЈН е многу полесно нарушување од АСН.

Претседател на МНЗА

No comments:

Post a Comment