Sunday, May 26, 2024

Анкета за полагање испити во летната сесија - јуни 2024

Почитувани студенти,

Би сакал да ја споделам со вас анкетата за полагање испити во летната сесија која треба да ја пополните сите што планирате да полагате. Ве молам без менување на декади во последен момент. Потребно е да ви бидат пријавении електронски испитите, а пријавите ќе ги носите со себе на денот на испитот. За да имам увид во полагањето, ве молам да ги пополните анкетите за следните испити:

Следете го блогот во текот на јуни месец, заради евентуални промени во начинот на полагање и датумите. Ви благодарам на разбирањето. 

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment