Wednesday, May 29, 2024

Термини за полагање испити од втор циклус на студии - јуни 2024

Почитувани постдипломци,

Во прилог се термините за полагање испити по моите предмети од втор циклус на студии за есенската сесија:

Прва декада
13.06.2024 - АСН - 09:00 часот
13.06.2024 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања  - 11:00 часот
13.06.2024- Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 12:00 часот

Втора декада
26.06.2024 - АСН 09:00 часот
26.06.2024 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања - 12:00 часот
26.06.2024 -  Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 13:00 часот

Испитите ќе се полагаат усно во мојот кабинет. Го задржувам правото за промена на термините и начинот на полагање заради непредвидливи околности или дејство на виша сила, а вие сте должни да го следите овој блог. Ве молам на е-пошта да ми јавите во која декада ќе полагате за да си го организирам времето. Среќно подготвување на испитите!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment