Saturday, May 25, 2024

14 седмица ХГ - 28.05.2024

Почитувани студенти,

Во вторник на 28 мај е последниот час по Хумана генетика за оваа академска година. Ви го проследувам распоредот. Започнуваме во 8:00 со семинарот по ХГ. Вие сите треба да сте најмалку дестина минути порано пред Лабораторијата. Студентките што ќе презентираат треба да ги прикачат презентациите во Power Point на следниот ЛИНК. Рок за прикачување е 26 мај до 23:59 часот. Покрај тоа треба да ги носат на УСБ за секој случај.

По семинарот се делите во две групи за добивање потпис. Задолжително да се носи Практикум по ХГ со сите потписи и индекс.

По завршувањето на потписите, остануваат студентите што треба да полагаат втор колоквиум ХГ и МОИ и оние за одговарање за поени. Тоа би било некаде во периодот меѓу 10:00 и 10:30 часот.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment