Wednesday, January 23, 2019

Пишување оцени - 24.01.2019

Почитувани студенти,
Сакам да ве известам дека утре 24.01.2019 година во два наврати ќе пишувам оцени и тоа од 10:00 до 11:00 часот и од 12:00 до 13:00 часот. Ве молам строго да се придржувате до термините. Студентите што положија преку колоквиуми се должни да донесат пријава со доказ за административна уплата. Тие кои нема да можат да дојдат утре ги информирам дека вакви термини ќе има уште најмалку еден на 31.01.2019 или 01.02.2019 и ако има потреба уште еднаш по 08.02.2019 година. Термините ќе бидат дополнително соопштени на овој блог. Секој студент може да земе оцена лично, но не и за друг. Не е можно земање оцени во било кои термини што вам ви одговараат, туку само во термини назначени за тоа. Истите овие термини можат да се искористат и за друг вид на консултации со мене.
Срдечен поздрав,
Предметен наставник

Tuesday, January 22, 2019

Резултати од испитот МОИ - 22.01.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Медицински основи на инвалидноста. Резултатите се релативно задоволителни. Честитки до положените студентки.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
8506/13
51
8
2.       
8370/14
40
6
3.       
10110/17
38.5
6
4.       
8425/13
36.5
6
5.       
23267/14
25.5
5
6.       
8526/14
24.5
5
7.       
23144/13
10
5
8.       
8583/14
8.5
5

Предметен наставник

Резултати од испитот ХГ - 22.01.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика кои се катастрофално лоши. Се добива впечаток дека сте се натпреварувале кој ќе освои помалку поени. Ниту една студентка не го положи испитот.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
24527/17
18.5
5
2.       
9474/16
16.5
5
3.       
23577/14
15
5
4.       
8538/14
11
5
5.       
8939/15
10
5
6.       
7833/11
9.5
5
7.       
8575/14
9
5
8.       
23760/15
7
5
9.       
7013/10
5.5
5
10.   
9097/15
5.5
5
11.   
23152/13
4
5
12.   
25758/15
3.5
5

Предметген наставник

Monday, January 21, 2019

Резултати од испитот ФФА - 21.01.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Само три студентки го положија испитот. Честитки до нив! Другите многу повеќе учење во следната сесија. Оцени ќе се пишуваат во четврток за што ќе има објавено на посебен пост. Тоа е...живот...

Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
24038/16
48.5
7
2.       
24077/16
42.5
6
3.       
24081/16
39
6
4.       
24664/18
32
5
5.       
8605/14
31
5
6.       
9112/15
28.5
5
7.       
9493/16
26.5
5
8.       
8590/14
26
5
9.       
10080/17
25
5
10.   
9127/15
23
5
11.   
9134/15
22.5
5
12.   
24571/17
22.5
5
13.   
9113/15
20.5
5
14.   
24001/16
18.5
5
15.   
10024/17
15.5
5
16.   
7833/11
11
5
17.   
23760/15
10.5
5
18.   
8193/12
10.5
5
19.   
9097/15
8
5
20.   
8939/15
7.5
5
21.   
9519/16
4.5
5
22.   
23758/15
3
5

Предметен наставник