Wednesday, November 2, 2016

Резултати од првиот колоквиум ФФА апсолвенти - 02.11.2016

Почитувани апсолвенти,
Во прилог ви се резултатите од првиот колоквиум по предметот Физиологија со функционална анатомија кои се очајно лоши.


Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
8189/12
8
2.       
7905/12
7
3.       
22133/10
6
4.       
7911/12
4
5.       
7900/12
3.5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment