Friday, November 11, 2016

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 11.11.2016

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Физиологија со функцинална анатомија. Шест студенти го положија колоквиумот и четири се пуштени условно и тоа значи дека треба да освојат на следниот колоквиум од 19-20 поени, зависно колку имаат на овој, така што збирот од двата колоквиума мора да изнесува 36 поени. Честитки до положените. Една студентка освои нула поени (не ми е јасно како успеа во тоа?).


Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
24044/16
31
2.       
24211/16
26
3.       
8415/13
22
4.       
8573/14
18.5
5.       
24104/16
18.5
6.       
9575/16
18
7.       
9475/16
17 условно
8.       
23267/14
17 условно
9.       
24085/16
16.5 условно
10.   
24037/16
16 условно
11.   
9487/16
15
12.   
24048/16
14.5
13.   
24059/16
11.5
14.   
8590/14
11.5
15.   
9478/16
11.5
16.   
9575/14
11
17.   
9494/16
10
18.   
9068/15
10
19.   
24072/16
10
20.   
24062/16
9.5
21.   
23315/14
9.5
22.   
24054/16
9.5
23.   
9557/16
9.5
24.   
9519/16
9
25.   
24084/16
9
26.   
9112/15
8.5
27.   
24057/16
8.5
28.   
23257/14
8.5
29.   
9134/15
8.5
30.   
9491/16
8.5
31.   
24052/16
8.5
32.   
9606/16
8
33.   
9444/16
8
34.   
24093/16
8
35.   
23137/13
8
36.   
24081/16
8
37.   
9477/16
7.5
38.   
24051/16
7.5
39.   
9489/16
7.5
40.   
9455/16
7.5
41.   
23781/15
7
42.   
8583/14
7
43.   
24099/16
6.5
44.   
24106/16
6.5
45.   
24077/16
6.5
46.   
9506/16
6.5
47.   
9605/16
6
48.   
9566/16
6
49.   
9501/16
6
50.   
9474/16
6
51.   
9447/16
5.5
52.   
9500/16
5.5
53.   
8521/14
5.5
54.   
9555/16
5
55.   
9453/16
5
56.   
9480/16
5
57.   
9516/16
4.5
58.   
9492/16
4
59.   
9481/16
4
60.   
24061/16
3.5
61.   
9505/16
3
62.   
9507/16
3
63.   
9490/16
3
64.   
9482/16
3
65.   
24101/16
3
66.   
9458/16
2.5
67.   
9493/16
1
68.   
8992/15
0Предметен наставник

No comments:

Post a Comment