Tuesday, November 29, 2016

Појаснувања за распоредот на часови за оваа седмица

Почитувани студенти од прва година,
Бидејќи гледам дека треба некои работи на одредени студенти по 100 пати да им се повторуваат должен сум уште еднаш да ви го објаснам распоредот за оваа седмица кој е малку видоизменет заради чествувањето на „Меѓународниот ден на лицата со инвалидност". Имено во четврток распоредот си тече нормално до 15:30 часот. Измената е што втора група ќе има вежби ФФА од 15:45 до 18:00 часот, наместо да ги одржи истите во петок. Во петок предавањата ФФА започнуваат во 07:30 часот и ќе траат некаде до 10:00 часот, за да веднаш потоа втора група започне со вежбите ХГ, кои ќе завршат во 11:30 часот, за да потоа се упатите кон големиот амфитеатар на ФЗФ каде во 12:00 часот започнува настанот.
Мислам дека јасно пишувам, да не ги помеша повторно некој работите?
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment