Tuesday, September 3, 2019

Резултати од испитот ХГ - 03.09.12019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика (впрочем можат да се наречат и „антирезултати" бидејќи се незадоволителни). Само 5 студентки од 26 студенти го положија и јас им честитам во оваа пригода. За другите што да кажам, немам зборови...

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
10092/17
55
8
2.       
23784/15
43.5
6
3.       
24543/17
36.5
6
4.       
8992/15
36
6
5.       
10204/18
36
6
6.       
9477/16
29.5
5
7.       
24510/17
27.5
5
8.       
9606/16
22.5
5
9.       
9092/15
22.5
5
10.   
22188/11
18.5
5
11.   
24527/17
16.5
5
12.   
9478/16
15
5
13.   
8583/14
14.5
5
14.   
8575/14
14
5
15.   
7896/12
11.5
5
16.   
23767/15
11
5
17.   
9134/15
11
5
18.   
24603/18
9.5
5
19.   
7872/12
9
5
20.   
8580/14
9
5
21.   
8193/12
9
5
22.   
24659/18
7
5
23.   
8182/12
6
5
24.   
10139/18
5.5
5
25.   
2696/03
5
5
26.   
10202/18
5
5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment