Wednesday, September 18, 2019

Недела на рецензијата - квалитет на рецензијата

Почитувани колешки и колеги,
Сите вас што ве интересира научното публицирање треба да знаете дека оваа работна недела од 16 до 20 септември е прогласена за меѓународна недела на рецензирањето.
Што е недела на рецензирањето?
Неделата на рецензијата е глобален настан во кој се слави основната улога што ја игра рецензијата во одржувањето на научниот квалитет. Настанот обединува поединци, институции и организации кои се посветени на споделување на централната порака дека добрата перспектива, без оглед каква и да е форма или форма што може да ја преземе, е клучна за научните комуникации. Оваа година се одржува петтата по ред под наслов: „Квалитет на рецензијата".
Македонското здружение на медицински уредници (МЗМУ) пред три години за прв пат ја чествуваше оваа недела, а оваа година за втор пат ќе се вклучи во тој меѓународен настан. Настанот РЕЦЕНЗИЈА - ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА НАУЧНА КОМУНИКАЦИЈА ќе се одржи утре 19.09.2019 година во просториите на МАНУ од 13:00 до 15:00 часот со следната агенда:

13:00 - 13:20 Квалитет во рецензирањето - базичен процес во публикувањето
Проф. д-р Гордана Ристовска

13:20 - 13:40 Превенција и сузбивање на плагијаризмот
Проф. д-р Дончо Донев

13:40 - 14:00 Етика во рецензирањето
Проф. д-р Владимир Трајковски

14:00 - 15:00 Дискусија и заклучоци


No comments:

Post a Comment