Wednesday, September 11, 2019

Објавен најновиот број на ЈРТДД

Почитувани читатели,
Со големо задоволство сакам да ве информирам дека на големиот македонски празник Денот на независноста на Македонија на 8 септември го објавивме последниот број 1, волумен 2 за 2019 година од списанието Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. Во него можат да се најдат пет нови интересни трудови од автори од Нигерија, Шведска, САД, Грција, Кипар, Италија, Бугарија, Романија и се разбира Македонија. Трудовите можете бесплатно да ги симнувате, споделувате, печатите и се разбуира цитирате. Им благодариме на сите читатели, автори и рецензенти, членови на редакцијата и на издавачката канцеларија кои земаа учество во овој број.
Главен и одговорен уредник на ЈРТДД

No comments:

Post a Comment