Saturday, November 4, 2017

Резултати од првиот колоквиум по Хумана генетика - 04.11.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од првиот колоквиум по Хумана генетика. Честитки за положените. Условно положените ќе мораат следниот пат да освојат меѓу 18.5 и 20 поени за да го положат испитот.

Реден број
Број на индекс
Бодови
1.       
24529/17
22.5
2.       
10102/17
22.5
3.       
24553/17
20.5
4.       
9487/16
19
5.       
8415/13
19
6.       
24574/17
18
7.       
24078/16
18
8.       
2408416
18
9.       
24516/16
17.5 условно
10.   
24079/16
17 условно
11.   
9474/16
16.5 условно
12.   
10084/17
16 условно
13.   
24522/17
16 условно
14.   
8609/16
15.5
15.   
24569/17
15.5
16.   
24547/17
15
17.   
23182/13
15
18.   
24085/16
14
19.   
24051/16
14
20.   
24523/17
13.5
21.   
24539/17
13.5
22.   
24560/17
13
23.   
24549/17
13
24.   
10051/17
12.5
25.   
9141/15
12.5
26.   
9068/15
12.5
27.   
24543/17
11.5
28.   
24572/17
11.5
29.   
10090/17
11.5
30.   
24513/17
11.5
31.   
9475/16
11
32.   
10110/17
11
33.   
10118/17
10.5
34.   
23100/13
10.5
35.   
10107/17
10.5
36.   
10112/17
10
37.   
24510/17
10
38.   
24538/17
10
39.   
8425/13
10
40.   
23087/13
9.5
41.   
9495/16
9.5
42.   
24093/16
9.5
43.   
10111/17
9.5
44.   
23784/15
9.5
45.   
24089/16
9.5
46.   
24571/17
9.5
47.   
10038/17
9
48.   
9555/16
8.5
49.   
10062/17
8
50.   
10046/17
8
51.   
9481/16
8
52.   
10032/17
7.5
53.   
8512/14
7
54.   
8370/14
7
55.   
24206/17
7
56.   
9132/15
7
57.   
24509/17
6.5
58.   
10114/17
6.5
59.   
10029/17
6.5
60.   
23767/15
6.5
61.   
10017/17
6.5
62.   
10028/17
6.5
63.   
10058/17
6
64.   
10024/17
6
65.   
10027/17
6
66.   
10096/17
6
67.   
9998/17
5.5
68.   
10119/17
5
69.   
24573/17
5
70.   
10074/17
4
71.   
24535/17
4
72.   
24209/17
4
73.   
10009/17
4
74.   
24506/17
4
75.   
10108/17
3.5
76.   
24527/17
3
77.   
10070/17
2
78.   
10097/17
2
79.   
9574/16
2
80.   
24515/17
1.5

Забелешка: студентите што се пуштени условно со 16 поени ќе треба да освојат на вториот колоквиум најмалку 20, за да се смета положен испитот. Студентите што имаат под 16 поени не го положиле колоквиумот и треба да се јават директно на испит.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment