Sunday, November 5, 2017

Резултати од првиот колоквиум по ФФА - 05.11.2017

Почитувани студенти,
Во прилог ви ги давам резултатите од првиот колоквиум по Физиологија со функционална анатомија што се одржа утрово. Условно се пуштени само студентите со 17.5 и 17 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 18.5 и 19 поени. Честитки до положените студенти.

Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
24529/17
27.5
2.       
24522/17
26
3.       
8555/14
25.5
4.       
24062/16
25.5
5.       
24048/16
22
6.       
9479/16
20.5
7.       
8575/14
20
8.       
9505/16
20
9.       
24547/17
20
10.   
10102/17
19.5
11.   
8583/14
19.5
12.   
24574/17
19
13.   
9487/16
19
14.   
24572/17
18
15.   
23577/14
18
16.   
10046/17
18
17.   
8521/14
17.5 условно
18.   
24569/17
17.5 условно
19.   
24093/16
17 условно
20.   
9489/16
16.5
21.   
24533/17
16
22.   
24081/16
16
23.   
9480/16
15
24.   
24095/16
14.5
25.   
9494/16
13.5
26.   
9466/16
13.5
27.   
23315/14
13.5
28.   
8590/14
13
29.   
9998/17
13
30.   
10110/17
12.5
31.   
23786/15
12.5
32.   
9477/16
12.5
33.   
9606/16
12
34.   
24052/16
12
35.   
10080/17
11.5
36.   
7904/12
11.5
37.   
24539/17
11
38.   
24099/16
10.5
39.   
8423/13
10
40.   
9501/16
10
41.   
24549/17
10
42.   
9119/15
10
43.   
10051/17
9.5
44.   
24508/17
9.5
45.   
9121/15
9.5
46.   
10039/17
9
47.   
23152/13
9
48.   
9447/16
9
49.   
24543/17
8.5
50.   
10111/17
8.5
51.   
10084/17
8.5
52.   
24523/17
8
53.   
10107/17
7.5
54.   
9519/16
7.5
55.   
10052/17
7.5
56.   
8538/14
7.5
57.   
24510/17
7
58.   
24513/17
6
59.   
10027/17
6
60.   
10017/17
5.5
61.   
10062/17
5
62.   
24515/17
5
63.   
10119/17
5
64.   
9470/16
5
65.   
23273/14
4.5
66.   
24208/17
4.5
67.   
8389/13
4.5
68.   
10070/17
4
69.   
24585/17
4
70.   
9574/16
4
71.   
24571/17
4
72.   
24538/17
4
73.   
9134/15
4
74.   
10030/17
3.5
75.   
10058/17
3
76.   
10074/17
2.5
77.   
24209/17
2.5
78.   
10028/17
2.5
79.   
10009/17
2
80.   
24535/17
2
81.   
10108/17
2
82.   
9455/16
1

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment