Tuesday, December 12, 2017

Термини за полагање испити - прв циклус - јануарска сесија 2018

Почитувани студенти,
Се ближи новата 2018 година. Па да ви ги дадам термините за полагање во јануари. Ги молам сите студенти да дојдат 15-тина минути порано пред библиотеката на Институтот за дефектологија и да имаат со себе пријава со уплатена такса за испит и доколку имат уплатница истата да биде уредно прикачена за пријавата. Испитите се полагаат со претходно освоени 15 ЕКТС поени. Никакви доцнења не се толерираат! Заради „виша сила" го задржувам правото на промена на овие термини, иако досега такво нешто не се случувало.

Прва декада:
11.01.2018 Генетика, Физиологија (психологија) и ФФА во 08:00 часот.
12.01.2018 ХГ и МОИ во 08:00 часот.

Втора декада
25.01.2018 Генетика, Физиологија, (психологија) и ФФА во 08:00 часот.
26.01.2018 ХГ и МОИ во 08:00 часот.

Среќно!
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment