Friday, December 29, 2017

Резултати втор колоквиум ФФА - 29.12.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од денешниот колоквиум по Физиологија со функционална анатомија. За жал 4 студенти не го поминаа колоквиумот. Честитки до положените студенти. Чекајте специјален термин за пишување оцени по 17.01.2018 година.

Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
8555/14
29
2.       
9505/16
27.5
3.       
10102/17
27
4.       
23577/14
26.5
5.       
24062/16
24.5
6.       
24522/17
23
7.       
24529/17
21
8.       
24547/17
21
9.       
24572/17
20.5
10.   
9479/16
20
11.   
8583/14
18.5
12.   
24048/16
18
13.   
8575/14
17.5 усл.
14.   
24093/16
16
15.   
10046/17
13
16.   
9487/16
11.5
17.   
24574/17
7

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment