Thursday, December 28, 2017

Резултати од вториот колоквиум по ХГ - 28.12.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика. За жал не го положија сите. Честики за положените студенти. Другите повеќе учење во јануарска испитна сесија.

Реден број
Број на индекс
Бодови
1.       
24529/17
27.5
2.       
10102/17
22.5
3.       
9487/16
22
4.       
24522/17
19.5 условно
5.       
24084/16
19
6.       
24078/16
19
7.       
24079/16
18.5 условно
8.       
24574/17
18
9.       
10084/17
16 не положила
10.   
9474/16
14
11.   
24553/17
12.5
12.   
24516/17
9


Забелешка: студентките што се пуштени условно со 19.5 и 18.5 поени ќе треба да се јават да добијат дополнителни задачи, бидејќи вкупниот збир на поени на двата колоквиума за малку не им достигнува 36, т.е. за 0.5 поени.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment