Sunday, December 24, 2017

Потписи преслушувачи - 27.12.2017

Почитувани студенти преслушувачи,
Сите вие кои ги презапишавте предметите ХГ и ФФА, ве поканувам да земете потпис во среда 27.12.2017 година во библиотеката на нашиот Институт со почеток во 10:00 часот.  Го задржувам правото за промена на терминот заради „виша сила". Задолжително да понесете со вас индекс :)
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment