Saturday, December 16, 2017

Втори колоквиуми ХГ и ФФА

Почитувани студенти,
Сакам да ве известам дека вторите колоквиуми ќе се полагаат пo следниот распоред:

  • Хумана генетика на 28.12.2017 година со почеток во 08:00 во лабораторија на Педагошки факултет.
  • Физиологија со функционална анатомија 29.12.2017 година со почеток во 08:00 во лабораторија на Педагошки факултет.
Неопходно е да се дојде 10-15 минути пред почетокот на колоквиумот на договореното место. Го задржувам правото за промена на термините заради „виша сила".
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment