Wednesday, November 14, 2018

Резултати од првиот колоквиум ХГФ - 14.11.2018

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика и физиологија. Истите не се задоволителни и морам да кажам дека сте го потцениле предметот. Ќе ви треба уште многу учење. Честитки за положените. Доколку има грешки во броевите на индексите, тоа е заради вашето нечитко пишување на броевите.

Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
24668/18
30.5
2.       
24674/18
25
3.       
24602/18
24
4.       
24622/18
23.5
5.       
24647/18
23.5
6.       
24662/18
22
7.       
24617/18
18.5
8.       
10161/18
18
9.       
10134/18
18
10.   
10129/18
16.5 условно
11.   
24635/18
16.5 условно
12.   
10187/18
15
13.   
10154/18
14.5
14.   
24606/18
14.5
15.   
10165/18
14.5
16.   
10126/18
14.5
17.   
24646/18
14
18.   
24643/18
14
19.   
24660/18
12
20.   
24598/18
11
21.   
10128/18
10.5
22.   
24623/18
10
23.   
24640/18
10
24.   
24616/18
9.5
25.   
24610/18
9.5
26.   
10186/18
9
27.   
24614/18
9
28.   
10123/18
8.5
29.   
10169/18
8
30.   
24667/18
7.5
31.   
10146/18
7.5
32.   
10149/18
7.5
33.   
10181/18
7.5
34.   
24520/18
7.5
35.   
24648/18
7.5
36.   
10188/18
7.5
37.   
24601/18
7
38.   
10223/18
7
39.   
24630/18
7
40.   
10160/18
7
41.   
10147/18
6.5
42.   
10142/18
6.5
43.   
24636/18
6.5
44.   
10180/18
6.5
45.   
24594/18
6.5
46.   
24612/18
6
47.   
10133/18
6
48.   
10174/18
6
49.   
24661/18
6
50.   
24618/18
6
51.   
10124/18
5.5
52.   
24596/18
5.5
53.   
24695/18
5
54.   
10176/18
5
55.   
10159/18
4
56.   
24609/18
4
57.   
10184/18
3.5
58.   
24654/18
3
59.   
24613/18
3
60.   
24621/18
3
61.   
10125/18
2
62.   
10201/18
2
63.   
24666/18
2
64.   
10127/18
0Забелешка: Условно се пуштени само студентите со 16.5 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 19.5 поени.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment