Thursday, November 15, 2018

Резултати од првиот колоквиум по ФФА - 15.11.2018

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Физиологија со функционална анатомија. Резултатите не се задоволителни. За нијанса се нешто подобри од вчерашните по ХГФ. Честитки до положените студенти.

Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
10225/18
30
2.       
24560/17
28
3.       
10092/17
27
4.       
24626/18
26
5.       
9487/16
24.5
6.       
8590/14
23
7.       
10205/18
20.5
8.       
24638/18
19
9.       
24051/16
18.5
10.   
24930/18
17 условно
11.   
10202/18
17 условно
12.   
24081/16
16 условно
13.   
23273/14
16 условно
14.   
10051/17
15.5
15.   
10206/18
14.5
16.   
24627/18
13.5
17.   
24608/18
13
18.   
9134/15
13
19.   
24624/18
12
20.   
24664/18
11
21.   
24059/16
11
22.   
10207/18
10
23.   
9492/16
9.5
24.   
23764/15
9.5
25.   
10151/18
9.5
26.   
9121/15
9.5
27.   
9127/15
9
28.   
24650/18
9
29.   
24619/18
9
30.   
24603/18
8
31.   
24680/18
8
32.   
9500/16
8
33.   
10200/18
7.5
34.   
24639/18
7.5
35.   
10196/18
7
36.   
24677/18
7
37.   
10208/18
7
38.   
24604/18
7
39.   
10058/17
6.5
40.   
10080/17
6
41.   
10199/18
6
42.   
24208/17
6
43.   
24645/18
5.5
44.   
8538/14
5
45.   
10173/18
5
46.   
10168/18
5
47.   
24659/18
5
48.   
10137/18
4
49.   
10009/17
4
50.   
24631/18
4
51.   
24625/18
4
52.   
24607/18
4
53.   
10139.18
4
54.   
9149/15
3.5
55.   
10156/18
2.5
56.   
24641/18
2
57.   
24657/18
2
58.   
10121/18
1
59.   
24651/18
1
60.   
10152/18
0
61.   
8605/14
0


Забелешка: условно се пуштени само студентите со 17 и 16 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 19, односно 20 поени.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment