Sunday, November 11, 2018

Прва колоквиумска недела - ноември 2018

Почитувани студенти,
Сакам да ве потсетам дека од утре започнува првата колоквиумска недела на ФЗФ. Ги потврдувам претходно дадените термини, освен ако не ме спречи некоја виша сила.
  • ХГФ - 14.11.2018 во 08:00 часот во голем амфитеатар на ФЗФ
  • ФФА - 15.11.2018 во 08:00 часот во голем амфитеатар на ФЗФ

Ги замолувам студентите кои не учеле да не доаѓаат за џабе да пополнуваат тестови, бидејќи така непотребно ми го трошат времето во прегледување на истите. Јавно им ветувам ним дека ќе им ги дадам на увид тестовите во првиот нареден термин за консултации. Вие што ќе полагате сте должни да дојдете 10-15 минути пред терминот за почеток на колоквиумот.
Предметен наставник 

No comments:

Post a Comment