Sunday, November 4, 2018

Прв колоквиум ФФА - 15.11.2018

Почитувани студенти,
Првиот колоквиум по предметот Физиологија со функционална анатомија ќе се одржи најверојатно на 15.11.2018 година во големиот амфитеатар на ФЗФ со почеток во 08:00 часот. Вие сте должни да дојдете 10-15 минути пред овој термин. Материјал за учење е од Вовед страница 19 до Сензорен нервен систем страница 143. Следнава седмица треба да одржиме уште две предавања во редовниот термин во четврток и дополнително во петок за пропуштеното од моето службено патување минатата среда.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment