Friday, November 30, 2018

9-то предавање ХГФ - 01.12.2018

Почитувани студенти,
Како што се договаравме во средата, за утре (сабота) е предвидено 9-тото предавање по Хумана генетика и физиологија. Предавањето ќе започнт точно во 10:30 часот и ќе трае до 13:30 часот со две паузи од по 15 минути. Ќе биде довршен сетилен систем и ќе биде започнат ендокрин систем. Предлагам да гио погледнете следните видео клипови кои ги илустрираат предвидените теми.


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment