Sunday, November 4, 2018

Прв колоквиум ХГФ - 14.11.2018

Почитувани студенти,
Првиот колоквиум по предметот Хумана генетика и физиологија ќе се одржи најверојатно на 14.11.2018 година во големиот амфитеатар на ФЗФ со почеток во 08:00 часот. Вие сте должни да дојдете 10-15 минути пред овој термин. Материјал за учење е од Вовед во хумана генетика и физиологија страница 15 до Структури на нервен систем страница 151. Следнава седмица треба да одржиме уште две предавања во редовниот термин во среда и дополнително во сабота за пропуштеното од моето службено патување минатата среда.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment