Thursday, November 15, 2018

Дијагностичко-консултативни прегледи

Почитувани родители на деца со развојни нарушувања,
Сакам да ве информирам дека отсега своите дијагностички и консултативни прегледи ќе ги изведувам во Гаспар Центар кој се наоѓа во наслеба Козле на улица Милан Марковиќ број 48 (во улицата каде што е сместена слаткарницата Канела) и тоа со претходно закажување на телефонот 071-375-700. Прегледите ќе се изведуваат во четвртоците со почеток во 14:15 часот најдоцна до 17:15 часот се разбира доколку има доволен број пријавени заинтересирани клиенти. Прегледите и советувањето засега ќе бидат бесплатни и ќе бидат ограничени на максимални 45 минути. Ви укажувам дека нема да можете повеќе да добивате совети на е-пошта, на улица, на ФБ и слично. Мора да се воведе ред во работата. Искрено се надевам на ваше разбирање. Во светот, па и во Македонија ретко ќе најдете бесплатни вакви услуги од професор и доктор. Во оваа пригода му благодарам на сопственикот, колегата психолог Фики Гаспар за ангажманот.
Претседател на МНЗА

No comments:

Post a Comment