Thursday, February 3, 2022

Резултати од испитот ХГ - 03.02.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Пет студенти го положија испитот и јас им честитам. Една студентка е пуштена условно и ако сака може да се јави на устен испит денес во 18:00 часот на платформата специјално наменета за испити. Доколку не полага, да ме извести по е-пошта. Другите студенти повеќе учење во јунската сесија. Студентите што биле присутни (повеќе од 18 минути) на платформата и го полагале испитот, а притоа освоиле 0 поени нема да можат да полагаат усно. Резултатите се конечни и не ми бркајте ургенции!!!

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

25355/20

44

7

2.      

10156/18

41

6

3.      

25353/20

41

7

4.      

10736/20

41

8

5.      

10727/20

36

6

6.      

10206/18

33

Условно

7.      

24677/18

27

5

8.      

24632/18

26

5

9.      

10090/17

22

5

10.   

10728/20

20

5

11.   

24974/19

18

5

12.   

7896/12

16

5

13.   

10189/18

15

5

14.   

24928/18

15

5

15.   

10198/18

15

5

16.   

25376/20

14

5

17.   

25336/20

14

5

18.   

25348/20

13

5

19.   

9507/16

12

5

20.   

24971/19

12

5

21.   

24515/17

11

5

22.   

24506/17

11

5

23.   

10173/18

10

5

24.   

9493/16

10

5

25.   

24513/17

10

5

26.   

10510/19

10

5

27.   

24625/18

9

5

28.   

10038/17

9

5

29.   

10113/17

8

5

30.   

8526/14

4

5

31.   

7107/11

2

5

32.   

23273/14

0

5

33.   

8575/14

0

5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment