Thursday, February 3, 2022

Испит АСН -04.02.2022

Почитувани постдипломци,

Како што беше закажано испитот по Аутистичен спектар на нарушувања ќе се одржи онлајн усно, утре 04.02.2022 година во 09:00 часот на следниот линк. Претпоставувам дека ги имате исполнето условите: присуство на предавања, пишана и одбранета семинарска работа и слично.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment