Tuesday, February 15, 2022

Обврски на вонредните студенти

Почитувани вонредни студенти од прва година,

Сите вие кои не доаѓате на настава бидејќи сте вонредни студенти ќе треба да освоите минимум 15 ЕКТС поени. За таа намена треба да добиете три задачи: семинарски труд, интернет ресурси и обработка на труд од списание. Денес започна семестарот и ќе треба да ми пишете е-пошта за да побарате задачи. Сакам само да ве потсетам дека 30 април е последниот рок за предавање на задачите, а 15 мај за одбрана на задачиите што ќе ги добиете и тоа на платформата Мајкорософт Тимс. Доколку сте вонредни студенти, а сепак имате време и сакате да ги следите сите предавања и вежби, тогаш нема потреба од овие три задачи.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment