Friday, February 11, 2022

Прво предавање ХГ - 15.02.2022

Почитувани студенти од ИСЕР,

Ве известувам дека во вторник (15.02.2022) година со почеток во 8:00 часот на платформата Мајкрофост Тимс ќе го одржам првото предавање по Хумана генетика. Имено, започнува вториот семестар. На предавањата и вежбите должни се плус да присуствуваат сите преслушувачи од повозрасните генерации. Предавањата ќе се одржат на следниот ЛИНК, а сите од прва година треба да побараат пристап. Во вторник ќе се одржат само предавања, а вежбите ќе започнат наредната седмица потоа. Вие сте должни да бидете на платформата околу 10 минути пред почетокот на предавањето. Во случај да не се вклучам на платформата во 8:00, должни сте да ме чекате најмногу 10 минути. Тоа би значело дека ми излегле непредвидени работи. Потоа сте слободни.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment