Sunday, February 6, 2022

Пишување оцени - 08.02.2022

Почитувани студенти,

Последниот официјален термин за пишување оцени за оваа сесија ќе биде во вторник - 08.02.2022 година од 12:30 до 15:30 часот. Вие сте должни пред тоа (од 8:00 до 12:30) да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР во кутија каде ќе биде назначено моето име. Сукцесивно по групи како ќе бидат напишани оцените, ќе ги враќам во кутијата. Индексите можете да ги земете назад потоа и некој друг ден (ако не ви се чека). Ве молам да не доаѓате кај мене пред кабинет заради ладното време и заради превенција од Ковид-19. НЕ примам консултации со физичко присуство! Консултации само по електронски пат. Ваков друг официјален термин во февруари нема да има. Потоа, вие можете да ги оставите индексите во библиотеката, но не се знае точно кога ќе ви напишам оцена.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment