Monday, February 14, 2022

Силабус по Хумана генетика 2022

Почитувани студенти,

Како што веќе знаете, утре (вторник) во 8:00 часот започнуваме со предавањата по предметот Хумана генетика. Наредната седмица и со вежбите. Доколку досега не сте станале член на тимот треба под ИТНО да побарате прием во следниот Мајкрософт Тим. Да не биде потоа, не сум знаел/а. Ви го проследувам силабусот по кој ќе работиме следниов семестар кој започнува утре. Нека одат со лесно без проблеми предавањата и вежбите во летниот семестар што започнува во зима. :) Вие сте должни навремено да ги подготвувате предавањата и вежбите според овој силабус.


I. Недела 15.02.2022
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
2.ВОВЕД ВО ГЕНЕТИКАТА
3.КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА

II. Недела 22.02.2022
4.СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛЕТКАТА
5. ХРОМОЗОМИ

III. Недела 01.03.2022
6. ДЕЛБА НА КЛЕТКАТА
7. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО I дел

IV. Недела 08.03.2022
8. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО II дел

V. Недела 15.03.2022
9. СИНТЕЗА НА ПРОТЕИНИ
10. НАСЛЕДУВАЊЕ

VI. Недела 22.03.2022
11. ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ

VII. Недела 29.03.2022
ПРВ КОЛОКВИУМ


VIII. Недела 05.04.2022
12. ГЕНСКИ МУТАЦИИ
13. МОНОГЕНСКИ БОЛЕСТИ

IX. Недела 12.04.2022
14.ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОЗА
15. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ

X. Недела 19.04.2022
17.ХРОМОЗОМСКИ ЗАБОЛУВАЊА

XI. Недела 26.04.2022
18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА
19. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД

XII. Недела 03.05.2022
22. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА
23. ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ

XIII. Недела 10.05.2022
25. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ
26. ГЕНЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ

XIV. Недела 17.05.2022
ВТОР КОЛОКВИУМ
СЕМИНАР И ПОТПИСИ

XV. Недела 31.05.2022
Дополнителни активности по потреба

No comments:

Post a Comment