Tuesday, August 23, 2016

Резултати од испитот ХГ - 23.08.2016

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. За жал само две студентки го положија испитот. Честитки до нив.


Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
8521/14
42
6
2.       
8553/14
37
6
3.       
9141/15
28
5
4.       
9142/15
21.5
5
5.       
23341/14
19
5
6.       
23782/15
18.5
5
7.       
23087/13
18
5
8.       
22108/10
18
5
9.       
9143/15
17
5
10.   
8538/14
14.5
5
11.   
22803/12
10
5
12.   
7021/10
8.5
5
13.   
7905/12
8.5
5
14.   
228111/12
8
5
15.   
8182/12
7
5
16.   
7906/12
6
5
17.   
22779/12
6
5
18.   
22774/12
6
5
19.   
7888/12
5.5
5
20.   
22773/12
5
5
21.   
22777/12
1.5
5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment