Wednesday, August 24, 2016

Пишување оцени - 26.08.2016

Почитувани студенти,
Сите вие кои ги положивте испитите во првата декада ве поканувам во петок на 26.08.2016 година да дојдете кај мене во кабинет и да си ги земете заслужените оцени. Периоди во кои можете да дојдете се од 08:30 до 10:30 и од 13:00 до 14:30 часот. Доколку не можете да дојдете тој ден по 1 септември ќе има уште еден ваков термин.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment