Wednesday, August 31, 2016

Резултати од испитот ХГ - 31.08.2016

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Шест студентки го положија испитот и честитки до нив.


Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
9089/15
52
7
2.       
23733/15
46
7
3.       
23732/15
45.5
7
4.       
9095/15
38.5
6
5.       
7102/11
37.5
6
6.       
8940/15
36
6
7.       
8370/14
31.5
5
8.       
23164/13
30
5
9.       
9132/15
27.5
5
10.   
5730/08
25
5
11.   
23770/15
22
5
12.   
8218/12
22
5
13.   
22188/11
17.5
5
14.   
23100/13
17
5
15.   
8992/15
17
5
16.   
23781/15
15
5
17.   
7901/12
15
5
18.   
22830/12
13.5
5
19.   
23144/13
9.5
5
20.   
23182/13
9
5
21.   
22776/12
7.5
5
22.   
23767/15
7
5
23.   
7909/12
7
5
24.   
7885/12
7
5
25.   
7869/12
6.5
5
26.   
22232/11
6.5
5
27.   
7911/12
5.5
5
28.   
7880/12
3
5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment