Monday, October 10, 2016

Преслушувачи ХГ, ФФА - 12.10.2016

Почитувани студенти од втора, трета и четврта година,
Сите вие кои ги имате презапишано предметите ХГ и ФФА ќе треба да дојдете во лабораторијата на Педагошкиот факултет во среда 12.10.2016 и тоа во 12.30 часот за предметот Физиологија со функционална анатомија и нешто порано од предвиденото во 14:00 часот за Хумана генетика. Ова важи за редовните студенти. Нека е со среќа преслушувањето и честит утрешен празник 11 октомври!
Предметен наставник


No comments:

Post a Comment