Friday, October 7, 2016

Теми за подготовка на првиот колоквиум Физиологија со функционална анатомија-2016

Почитувани студенти,
Ви ги проследувам темите за подготовка на првиот колоквиум по ФФА.
  • Функционална организација и општ план на телото. 
  • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
  • Физиологијата на клетката; 
  • Телесни течности и електролити; 
  • Физиологија на крвта; 
  • Мускулен систем; 
  • Физиологијата на нервниот систем;
  • Вклучително и автономен нервен систем.
Среќно учење
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment