Saturday, October 22, 2016

АКАДЕМСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ СПИСАНИЈА - недела на отворен пристап

Почитувани колешки и колеги,

Сакам да ве информирам дека по повод неделата на отворен пристап Македонското здружение на медицински уредници (МЗМУ) организира работилница под наслов „Академски електронски списанија" на 25.10.2016 година во МАНУ. Работилницата е наменета за главни уредници и заменици уредници и вработени во биомедицински библиотеки и за жал овој пост е само информативен.

Организациски одбор
· Акад. Момир Поленаковиќ, претходен претседател на МЗМУ
· Акад. Надица Поп Јорданова, сегашен претседател на МЗМУ
· Проф. д-р Мирко Спироски, иден претседател на МЗМУ
· Проф. д-р Дончо Донев, генерален секретар на МЗМУ
· Доц. д-р Силвана Марковска-Симоска, благајник на МЗМУ

Предавачи
· Проф. д-р Зоран Здравковски, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (MJCCE), Скопје
· Проф. д-р Владимир Трајковски, Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER), Скопје
· Проф. д-р Мирко Спироски, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS)
· м-р Марија Ѓорѓевска, Универзитетски компјутерски центар, Универзитет „Св. Кирил и Методиј" - Скопје

Место на одржување
· Македонска академија на науките и уметностите, Скопје

Цели
· Познавање со основните стандарди за креирање електронско списание
· Познавање со Системи за отворено списание (Open Journal Systems – OJS)
· Познавање на основните улоги на Менаџер на списание во Системи за отворено списание (Open Journal Systems – OJS)
· Познавање на основните улоги на Уредник на списание во Системи за отворено списание (Open Journal Systems – OJS)

Целна група
· Главни и одговорни уредници на биомедицински списанија од Република Македонија
· Заменици главни и одговорни уредници на биомедицински списанија од Република Македонија
· Вработени во биомедицински библиотеки од Република Македонија

ПРОГРАМА

Претседателство: Акад. Момир Поленаковиќ, Акад. Надица Поп Јорданова, Проф. д-р Мирко Спироски, Проф. д-р Дончо Донев

12:00-12:15 ч Отворање на работилница

Акад. Надица Поп Јорданова, претседател на МАМЕ, Прилози, МАНУ, Скопје

12:15-12:45 ч Стандарди за академски електронски списанија
Проф. д-р Мирко Спироски, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS)

12:45-13:15 ч Системи за отворено списание (Open Journal Systems – OJS)
м-р Марија Ѓорѓевска, Универзитетски компјутерски центар, Универзитет „Св. Кирил и Методиј" - Скопје

13:15-13:45 ч Улоги на Менаџер на списание во Системи за отворено списание (Open Journal Systems – OJS)
Проф. д-р Зоран Здравковски, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (MJCCE), Скопје

13:45-14:15 ч Улоги на Уредник на списание во Системи за отворено списание (Open Journal Systems – OJS)
Проф. д-р Владимир Трајковски, Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER), Скопје

14:15-14:30 ч Дискусија и затворање на работилница

Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

No comments:

Post a Comment