Wednesday, October 5, 2016

Теми за подготовка на првиот колоквиум Генетика - 2016

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог се потребните теми за учење на првиот колоквиум по предметот Генетика.

  • Вовед во генетика; 
  • Класична генетика; 
  • Структурна организација на клетката; 
  • Цитогенетика;
  • Молекуларни основи на наследувањето; 
  • Наследување и видови наследувања; 
  • Промени во наследните чинители (аберации и мутации); 
  • Генетика на полот. 
Предметен наставник 

No comments:

Post a Comment