Wednesday, October 5, 2016

Теми за подготовка на првиот колоквиум Физиологија - 2016

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог ви ги доставувам темите кои се потребни за подготовка на првиот колоквиум по предметот Физиологија.

 • Поим и дефиниција на физиологијата. 
 • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
 • Физиологијата на клетката; 
 • Физиологија на мускулниот систем;
 • Физиологијата на нервниот систем. 
 • Комуникација во невронот; 
 • Централен нервен систем;
 • Периферен нервен систем; 
 • Голем мозок; 
 • Рецептори;
 • 'Рбетен мозок; 
 • Моторен систем;
 • Продолжен мозок; 
 • Среден мозок; Мал мозок;
 • Меѓумозок;
 • Болка;
 • Перцепција на температура.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment