Thursday, December 20, 2018

Физиологија на говор - 20.12.2018

Почитувани студенти,
На денешното предавање стана збор за Физиологија на говорот. Повелете повеќе видео презентации кои треба да го олеснат вашето учење.


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment