Tuesday, December 18, 2018

Термини за полагање испити прв циклус - јануарска сесија 2019

Почитувануи студенти,
Во прилог се термините за испити за престојната јануарска сесија во 2019 година. Вие имате право да полагате само во една декада. По еден претставник од секоја генерација треба да ми достави список кој студент/ка во која декада ќе полага. Вие сте должни да дојдете 15 минути пред дадениот термин пред библиотеката на Институтот за дефектологија. На испит се доаѓа со уплатена пријава за испит. Доколку не се плаќа преку мобилен, уплатницата треба да биде уредно прикачена за пријавата. Ниту еден студент нема да биде примен на полагање без потпис, без освоени 15 ЕКТС поени и доколку доцни. Го задржувам правото за промена на термините заради болест или некоја друга непредвидлива виша сила. Вие сте должни да ги следите моите социјални медиуми и навреме да се информирате за сите новини и евентуални промени.

Прва декада
21.01.2019 - ФФА, ХГФ во 08:00
22.01.2019 - ХГ, МОИ во 08:00

Втора декада
29.01.2019 - ФФА, ХГФ во 08:00
30.01.2019 - ХГ, МОИ во 08:00 часот.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment