Friday, December 21, 2018

Одржано годишното собрание на МНЗА

Почитувани колешки и колеги,
Денес се одржи годишното собрание на МНЗА на кое беше усвоен годишниот извештај, како и финансискиот извештај, програмата за работа за 2019 година. МНЗА од денес има нова потпретседателка м-р Ивана Василевска Петровска и нова техничка секретарка Весна Филиповска. На двете им посакувам успешна и плодоносна работа и очекувам нивен максимален придонес во развојниот пат на МНЗА. М-р Тања Станкова ја презентираше темата: Сексуална едукација на лица со аутистичен спектар на нарушувања – примена на техниката Социјални приказни. На предлог на вонр. проф. д-р Владимир Илиевски се формираше категорија почесни членови во која влегоа основачите на МНЗА и акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова.
Претседател на МНЗА

No comments:

Post a Comment