Monday, December 24, 2018

Преслушувачи потписи - 25.12.2018

Почитувани студенти,
Сите вие кои ги преслушувате моите предмети ќе можете да земете потпис утре (25.12.2018 година) во библиотеката на Институтот за дефектологија од 10:00 до 10:30 часот. Пожелно е секој самостојно да земе потпис.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment