Tuesday, December 25, 2018

Список на освоени поени од семинарски труд - ФФА 2018

Драги студенти од Институтот за дефектологија,
Во прилог ви го праќам списокот на освоени поени од семинарските трудови по предметот Физиологија со функционална анатомија. Ете во рекордно време успеав да ги прегледам сите 41 доставени семинарски трудови. За вашите грешки пишував во минатиот пост. Вие најдобро си знаете колку минуси имате од предавња и вежби. Ќе си ги соберете заедно со овие поени и доколку немате 15 ЕКТС поени ќе треба задолжително да земете задача во четврток и најдоцна до 10.01.2019 година да ја завршите доколку сакате да полгате во јануарска сесија. Доколку не ја завршите до тој рок, тогаш помеѓу февруари и мај ќе мора да ја завршите за да полагате во јунската сесија.
Во прилог списокот на освоени поени во Ексел формат.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment