Thursday, December 6, 2018

Прием на семинарски трудови

Почитувани студенти,
Ве информирам дека прием на вашите семинарски трудови, обработка на трудови и друг вид на консултации е можен утре (петок) 07.12.2018 во периодот од 11:00 до 12:30 часот и наредниот петок 14.12.2018 во периодот од 10:00 до 13:30 часот. Ве молам да се придржувате до термините. Го задржувам правото за промена на истите заради „виша сила".
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment