Tuesday, August 25, 2020

Резултати од испитот ХГФ - 25.08.2020

 Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Десет студенти го положија испитот, другите повеќе учење следната зимска сесија. Им честитам на положените студенти. Резултатите се конечни и ве молам не ме прашувајте дали може нешто да ви попуштам. Со самото тоа што ви го повторив тестот од минатата сесија ви направив голем попуст. На една студентка не и е прегледан тестот, бидејќи не напишала име презиме и број на индекс. Оцени ќе се пишуваат најверојатно во четврток за што ќе биде објавен посебен пост во текот на утрешниот ден.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.       

24605/18

51

7

2.       

24606/18

47

7

3.       

10239/19

47

8

4.       

24615/18

46

7

5.       

24658/18

44

6

6.       

10240/19

43.5

6

7.       

10165/18

41

6

8.       

10532/19

41

6

9.       

24926/18

40

6

10.   

24628/18

38.5

6

11.   

24667/18

33.5

5

12.   

10241/19

31

5

13.   

10233/19

30

5

14.   

10130/18

29

5

15.   

10180/18

29

5

16.   

24679/18

26

5

17.   

25033/19

25

5

18.   

10238/19

23.5

5

19.   

10231/19

23

5

20.   

24614/18

23

5

21.   

25025/19

22

5

22.   

10226/19

21

5

23.   

24599/18

19

5

24.   

10224/18

17.5

5

25.   

10270/19

16

5

26.   

10575/19

15

5

27.   

10268/19

15

5

28.   

25043/19

15

5

29.   

25031/19

14.5

5

30.   

10235/19

13

5

31.   

10172/18

11.5

5

32.   

25019/19

11

5

33.   

10184/18

10.5

5

34.   

10267/19

10.5

5

35.   

25041/19

10

5

36.   

10122/18

10

5

37.   

10124/18

9.5

5

38.   

10135/18

5

5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment